viernes, 30 de marzo de 2012

MAPES CONCEPCUALS

Els mapes conceptuals són una eina que ens permet aglutinar la informació d'un tema extens en unes quantes paraules per poder aclarir les nostres idees o ajudar-nos a estudiar, recordar, o memoritzar d'una manera molt més senzilla.

Aquesta pràctica de realitzar mapes conceptuals s'ha realitzat des de fa molts anys però les noves tecnologies s'han ficat també en aquest tema, existint així alguns programes d'ordinador que ens permeten realitzar mapes de conceptes de forma fàcil, senzilla i una mica orientada a l'edat dels alumnes.

Personalment he treballat amb dos programes diferents que permeten fer mapes de conceptes però que segons el meu criteri un estaria més enfocat a xiquets/es i un altre més a adolescents i persones de més edat encara que pense que amb ajuda, els nens són capaços d'aprendre a usar qualsevol eina.

El primer programa es diu Cmaptools i el segon Kidspiration que és un programa que serveix per realitzar mapes de conceptes de forma fàcil i senzilla. Aquest últim és més adequat per a xiquets i xiquetes que el primer.jueves, 29 de marzo de 2012

La Font Digital de l'UJI

       M'agradaria compartir amb vosaltres la meus tasca sobre la font digital de l'UJI que està formada per octetos. És una bona forma d'explicar als xiquets i xiquetes el procesament de la informació d'un ordinador.


La caza del Tesoro

         La caza del tesoro és un recurs molt útil per a treballar amb els xiquets i xiquetes i he trobat una explicació molt completa que inclou:

 1. ¿Qué es la Caza del Tesoro?
 2. Consejos útiles en su diseño...
 3. Estructura de la Caza del Tesoro.
 4. ¿En donde crearla?
miércoles, 28 de marzo de 2012

Guia didàctica- Peque TIC


  Aquest és un enllaç al qual podem accedir gratuïtamen i amb el que podem realitzar activitats amb els més menuts de forma lúdica i dinámica. 

        En cada una de les activitats podem sentir la veu de un xiquet o xiqueta que ens dona les instruccions que hem de seguir, en el cas que ens equivoquen ens diu "No, no no" i en el cas d'encertar ens felicita amb un "Muy bien".

      Es tracta d'un recurs molt senzill d'utilitzar amb efectes sonors i que conté imatges animades que són molt vistoses i amb colors molt cridaners. Crec que pot resultar molst motivador i interessant per als nostres alumnes.

         Està desglosat en 5 parts amb 6 activitats cadascuna:

 • Medi:
 1. Asociació de flors amb el seu color corresponent.
 2. Coneixement de les estacions de l'any.
 3. Asociació del fem amb el seu contenedor pertinent.
 4. Laberints.
 5. Puzzle.
 6. Col·locació de figures típiques d'una saleta d'estar al seu lloc corresponent.
 • Números:
 1. Contar fruites.
 2. Asociaciar figures geomètrique i els colors que indica.
 3. Escriure números després de vore un tutorial.
 4. Fer séries.
 5. Unir de punts de a formar un dibuix.
 6. Col·locar figures geomètriques al lloc adequat per a formar una composició.
 • Nosaltres:
 1. Col·locar les parts d'una cara.
 2. Vestir de diferents xiquets/es.
 3. Pintar dibuixos.
 4. Vestir a diferents xiquets/es depenent de l'estació de l'any.
 5. Asociaciar els òrgans dels sentits amb coses que podem olorar, assaborir, vore, tocar o escoltar.
 6. Cercar les diferències diferències.

 • Animals:
 1. Relacionar animals amb els aliments o productes que obtenim d'ells.
 2. Col·locacar el cap dels animals als seus respectius cossos.
 3. Cercar animals que no viuen a la mar.
 4. Cercar parelles d'animals iguals.
 5. Pintar dibuixos d'animals.
 6. Asociaciar fiches amb el mateix animal.
 • Lletres:
 1. Conèixer les lletres del teclat de l'ordinador.
 2. Pintar dibuixos depenent d'una llegenda concreta.
 3. Escriure les vocals (en majúscula i minúscula) després de vore un tutorial.
 4. Completar paraules a les quals els falta una lletra.
 5. Construir paraules.
 6. Asociar fitxes amb un dibuix amb la seua expressió escrita.

TIC-TAC-TIC-TAC

   Les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació han evolucionat espectacularment en els últims anys. Aquest fet té un gran impacte en l'organització de l'ensenyament i del procés d'aprenentatge. Per aquest motiu els professionals de l'educació hem d'estar en constant formació i hem d'aprofitar totes les possibilitats que les Noves Tecnologies ens oferixen. 

       Les TIC són un mitjà molt potent i per aquest motiu els mestres hem d'investigar, hem d'aprendre sobre tot allò que interessa als nostres alumnes i que, per tant, pot ajudar a apropar-nos a ells i elles i entendre'ls. D'aquesta manera podrem facilitar el seu proces d'aprenentatge, provocant experiències educatives motivadores, innovadores i interessants, que fomenten el seu desenvolupament. 


        Ací podeu vore una imatge que pretén representar l'evolució de l'educació al llarg dels anys:


   
           
       Els blogs són una ferramenta didàctica eficaç que potencia la gestió del coneixement i  que és totalment gratuïta. És fàcil d'utilitzar, ens permet publicar imatges, videos, articles, àudios, texts... i amb ella es poden realitzar exercicis interactius, valorar el procés d'ensenyament-aprenentatge, proposar exercicis a l'alumnat, expossar interrogants o resoldre dubtes, crear nous projectes com a grup-classe, dialogar o debatre sobre temes d'interés, facilitar la interacció, millorar el treball individual i com a conseqüència en grup, proporcionar autonomia, desenvolupar capacitats i competències i avaluar d'una manera diferent i que provoca menys estrés i desmotivació.


        Hi ha diferents tipus de blogs:
 • Blogs d'Alumnes.
 • Blogs de Professorat.
 • Blogs de Centre Educatius.
 • Blogs d'Associacions de Families.
 • Blogs de Biblioteques Escolars.
 • Blogs d'Assessorament i Formació.


      Cada un dels tipus de blogs van dirigits a un col·lectiu concret i, per tant, persegueixen diferents objectius però cada un d'ells resulten una forma molt bona de comunicació i de millora de les possibilitats educatives.


        Per a concloure i, des del punt de vista del docent, hem sembla que els blogs són una forma d'interactuar, de compartir les experiències pròpies, els recursos, els descobriments... i tot açò ens pot resultar profitós perquè compartir és una de les claus de l'èxit... en definitiva, una bona opció per a aprendre d'altres persones i crèixer personal i  professionalment i que ens permet potenciar en l'alumnat noves competències, concordes amb les exigències de la societat de la informació i que al mateix temps treballen temes relacionats amb la materia que es vullga tractar.