miércoles, 28 de marzo de 2012

TIC-TAC-TIC-TAC

   Les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació han evolucionat espectacularment en els últims anys. Aquest fet té un gran impacte en l'organització de l'ensenyament i del procés d'aprenentatge. Per aquest motiu els professionals de l'educació hem d'estar en constant formació i hem d'aprofitar totes les possibilitats que les Noves Tecnologies ens oferixen. 

       Les TIC són un mitjà molt potent i per aquest motiu els mestres hem d'investigar, hem d'aprendre sobre tot allò que interessa als nostres alumnes i que, per tant, pot ajudar a apropar-nos a ells i elles i entendre'ls. D'aquesta manera podrem facilitar el seu proces d'aprenentatge, provocant experiències educatives motivadores, innovadores i interessants, que fomenten el seu desenvolupament. 


        Ací podeu vore una imatge que pretén representar l'evolució de l'educació al llarg dels anys:


   
           
       Els blogs són una ferramenta didàctica eficaç que potencia la gestió del coneixement i  que és totalment gratuïta. És fàcil d'utilitzar, ens permet publicar imatges, videos, articles, àudios, texts... i amb ella es poden realitzar exercicis interactius, valorar el procés d'ensenyament-aprenentatge, proposar exercicis a l'alumnat, expossar interrogants o resoldre dubtes, crear nous projectes com a grup-classe, dialogar o debatre sobre temes d'interés, facilitar la interacció, millorar el treball individual i com a conseqüència en grup, proporcionar autonomia, desenvolupar capacitats i competències i avaluar d'una manera diferent i que provoca menys estrés i desmotivació.


        Hi ha diferents tipus de blogs:
  • Blogs d'Alumnes.
  • Blogs de Professorat.
  • Blogs de Centre Educatius.
  • Blogs d'Associacions de Families.
  • Blogs de Biblioteques Escolars.
  • Blogs d'Assessorament i Formació.


      Cada un dels tipus de blogs van dirigits a un col·lectiu concret i, per tant, persegueixen diferents objectius però cada un d'ells resulten una forma molt bona de comunicació i de millora de les possibilitats educatives.


        Per a concloure i, des del punt de vista del docent, hem sembla que els blogs són una forma d'interactuar, de compartir les experiències pròpies, els recursos, els descobriments... i tot açò ens pot resultar profitós perquè compartir és una de les claus de l'èxit... en definitiva, una bona opció per a aprendre d'altres persones i crèixer personal i  professionalment i que ens permet potenciar en l'alumnat noves competències, concordes amb les exigències de la societat de la informació i que al mateix temps treballen temes relacionats amb la materia que es vullga tractar.   

No hay comentarios:

Publicar un comentario