martes, 17 de abril de 2012

Portal educatiu

El Portal Educatiu de José A. del Olmo Vián ens ofereix activitats destinades a primària, algunes per a ESO i també algunes per a xiquets amb dificultats de les àrees de:
 • Llengua:
  • Accentuació.
  • Dictats.
  • Síl·laba tònica.
  • Classes de paraules.
   • Substantius.
   • Determinants.
   • Verbs.
   • Adjectius.
   • Preposicions.
  • Oració simple.
  • Oració composta.
  • El grup nominal.
 • Matemàtiques:
  • Càlcul mental.
  • Sumes.
  • Restes.
  • Divisions.
  • Numeració.
  • Taules de multiplicar.
  • Problemes.
  • Control (activitat interactiva).
  • Sumes per a l'alumnat amb dificultats.
 • Coneixement del Medi:
  • L'oïda.
  • L'ull.
  • Els músculs.
  • Els ossos.
  • La costa.
  • Comunitats Autònomes.
  • El relleu espanyol.
  • Nacions d'Europa.
  • Rius d'Andalusia.
 • Diversos:
  • Busca el número.
  • Roda del saber.
  • Música: Projecte Primartis.
  • Projecte OLMOS: inmigrants.
  • Passatemps i jocs.
  • Música 1er cicle de primària.
És una pàgina amb activitats molt interessants i que ens poden servir de reforç per a les activitats del dia a dia a l'aula. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario